A BEJEGYZETT CIVIL EGYESÜLET ADATAI

Hivatalos név: Pécsi Pszorizásibetegek Egyesülete

Hivatalos képviselő neve: Karmanóczki Imréné

Székhely: 7633 Pécs, Veress Endre u. 6.

Postacím: 7694 Hosszúhetény, Ormándi u. 68.

Bejegyzési szám: 14.Pk.60.080/2014/5.

Nyilvántartási számunk: 02-02-0003471

Jogállásunk: bejegyzett civil egyesület

Adószám: 18623493-1-02

Bankszámlaszám: 10400779-50526769-67551006 (K&H Bank Zrt.)

Nemzetközi IBAN bankszámlaszám: HU15 1040 0779 5052 6769 6755 1006

Statisztikai kód: 18623493-9499-529-02

AZ EGYESÜLETÜNK MÚLTJA, JELENE
ÉS FELADATAI A JÖVÖRE NÉZVE

Az egyesületünk története egészen 2009. novemberéig nyúlik vissza. Az évek során sok akadályt, gondot és nehézséget igyekeztünk leküzdeni, több-kevesebb sikerrel. 2014. március 15-i törvénymódosítások jó alkalmat és lehetőséget is adtak arra, hogy változtassunk a civil klubként való nyűglődésen és kapcsolatainkon. Sorsfordító döntést hoztunk ekkor jó páran és elkezdtük a Pécsi Pszoriázisbetegek Egyesületének bejegyeztetési procedúráját. Ezt a célt megvalósítottuk, ugyanis 2014. november 7-én jogerősen bejegyzett egyesületté váltunk.

Egyesületünk lógója, a kis bájos csiga rajza. Szeretnénk elérni, hogy idővel, ha valaki meglátja ezt a kis rajzot bármilyen nyomtatványon, azonnal tudja felismerni, hogy miről és kikről is van szó. A kis rajz a külvilág felé való nyitásunkat szimbolizálja, valamint azt a reményt is kifejezi, hogy a társadalmi elfogadottság is meglesz előbb vagy utóbb irányunkban.

Tudjuk, hogy nem lesz könnyű dolgunk ezután sem, de bízunk benne nagyon, hogy a lehetőségeink szélesebb tárházával és talán a sorsukat egyre nagyobb számban felvállaló és tenni is akaró sorstárssal megerősödve képesek leszünk más betegcsoportokhoz hasonlóan a saját sorsunkért és saját érdekünkért kiállni minél hatékonyabban.

Feladatunk a minél szélesebb körű információ és tájékoztatás biztosítása a betegséggel érintett embercsoport számára. Azon is dolgozunk, hogy hozzá járuljunk az emberek életminőségének, egészségmegőrzésének javításához. Fontosnak tartjuk továbbá a társadalmi szerepvállalást, valamint érdekképviselet gyakorlását is rövidesen.

Az utóbbi feladat megvalósítása égetően fontos volna! Igen sok sorstársunk kénytelen most még egyénileg megvívni a hatóságokkal, különböző bizottságokkal a maga kis „csatáját”, az elszenvedett jogsérelmek és az ezekből fakadó hátrányok miatt. Sajnos előfordul nem egyszer, hogy az éppen aktuális bizottságban, akik százalékokról és ez által sorsokról és javadalmazásokról döntenek, senki sincs tisztában azzal, hogy pl. egy igen drága biológiai kezelésnek köszönhetően pusztán a bőrén tünetmentes paciens, nem gyógyult meg az előző bizottsági vizsgálat és „ítélet” óta, sőt! Ha belegondolunk, az életkor növekedésének következményeként sem ez a gyakori fordulat. Egy ilyen betegséggel élő ember továbbra sem lesz alkalmas az izületei problémái és egyéb egészségkárosodása miatt ellátni, amit elvárnának tőle a munkahelyeken, sőt, sok esetben még a szűk környezetében sem alkalmas rá. Többségünk szűkös anyagi körülményei miatt még ügyvédhez sem tud fordulni, és emiatt igen nehéz helyzetben kénytelenek maradni.

Ezért volna jó, ha egyre többen felismernék, átéreznék, hogy szükség lenne először önmaguk miatt és ezt követően másokért is összefogni és közösen kiállni ennek az áldatlan helyzetnek a megoldása érdekében!

Nagy szükség van „TANULT” /a betegségével és annak minden hozadékával és következményével tisztában lévő / és TENNI IS AKARÓ sorstársakra az egyesületnek ahhoz, hogy a céljait meg tudja valósítani! Egyedül sem, de egy kis létszámú embercsoportnak sem fog sikerülni a változás elérése! Az összefogásban erő van és lesz is, amíg világ a világ!

Ezeknek, a feladatoknak és céloknak a megvalósításához úgy, mint általában mindenhez, anyagi fedezetre van szükség. Az anyagiak hiánya miatt évről évre egyre nehezebb feladat volt az akadályokat leküzdenünk. Civil szerveződésként nem volt lehetőségünk szponzorokat keresni, támogatásokat elfogadni, stb.

Céljaink eléréséhez és a feladataink megvalósításához ennél most már sokkal több anyagi forrásra lesz szükségünk! Alkalmassá váltunk a bejegyeztetésnek köszönhetően adományok és támogatások elfogadására és magánemberek jótékonysági adományainak is a fogadására. Ezeknek pénzáltali támogatásoknak a fogadási feltételei már adottak számunkra is.

Ide tudnak pénzt utalni számunkra azok a szponzorok és magánszemélyek is, akik bármekkora összeggel tudnak segíteni bennünket abban , hogy fent tudjuk magunkat tartani, rendezvényeket tudjunk szervezni, ahol lehet velünk megismerkedni, információkhoz jutni és tapasztalatokat cserélni.

Amennyiben sikerült felébreszteni az Ön érdeklődését irántunk, úgy szeretettel várjuk a csatlakozását!
Belépési nyilatkozat a honlapunkon is elérhető.

Azoknak, aki anyagilag támogatnak minket, mert szimpatizálnak velünk, ezúton is szeretnénk megköszönni a létünket, munkálkodásunkat támogató, segítő adományukat!

Várok szeretettel minden sorstársat, hozzátartozókat, támogatókat a már meglévő tagság nevében is

Keller Árpádné / Jutka
elnök

Képtár és Videotár

Adománygyüjtés

A PÉCSI PSZORIÁZISBETEGEK EGYESÜLETE számára
Hálásan köszönjük, ha támogatásával hozzájárul egyesületünk fenntarthatóságához, munkásságához, céljainak megvalósításához!
Anyagi támogatást ide tudnak utalni:
Bankszámlaszám:
10400779-50526769-67551006 (K&H Bank)
Nemzetközi számla:
(IBAN) HU15 1040 0779 5052 6769 6755 1006
Örömmel fogadunk a betegek számára kiosztható termékfelajánlásokat és egyéb tárgyi adományokat is.

Elérhetöség

Pécsi Pszorázisbetegek Egyesülete

Székhely: 7633 Pécs, Veress Ende u. 6.
Levelezés: 7694 Hosszúhetény, Ormándi u. 68.
Telefon: +36-70-615-7560 (elnök)
Telefon: +36-70-270-0201 (elnökhelyettes)
E-mail: pecsipsori@gmail.com